Contacteer Advocatenkantoor Van Buynder Paul

Wilt u een beroep doen op de diensten van Advocatenkantoor Van Buynder Paul? Neem dan vandaag nog contact op en ontdek hoe wij u kunnen helpen. Wij staan u als advocaat van begin tot eind bij. Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak.

Advocatenkantoor Paul Van Buynder

Prins Boudewijnlaan 16

9100 Sint-Niklaas

BTW nr 0870355165

Contactformulier

Bedankt voor uw bericht!

Privacyverklaring

Privacy: Het advocatenkantoor Paul Van Buynder – Prins Boudewijnlaan 16 – Ondernemingsnummer 870.355.165 ontvangt uw persoonsgegevens in het kader van de juridische dienstverlening aan zijn cliënt. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van de belangen van de cliënt. U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens; een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens; een verzoek tot overdracht van uw gegevens; een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kan ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt uw verzoeken richten aan Mtr. Paul Van Buynder via het nummer 03 778 07 82 of via mail op paulvanbuynder@telenet.be. Wij respecteren alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.